Ziton ZP3 Intelligent Yangın Alarm Kontrol Panelleri

      Ziton ZP3 Serisi Adresli Paneller birbirleriyle netvvork olabilen, her bir loop'u 127 adet adreslenebilir cihazı destekleyen 1,2 ve 4 Loop kapasiteli olacak şekilde üretilmişlerdir. ZP3 yangın alarm panelleri hem ZX serisi algoritma tabanlı, interaktif hem de ZP serisi analog adreslenebilir saha elemanlarıyla uyumludur. Bu paneller orta ve büyük ölçekli sistemler için gerekli netvvork haberleşmesini yerine getirecek arabirimlerine, fiber optik ve İP tabanlı haberleşme imkanlarına da sahiptir. ZP3 kontrol panelleriyle uyumlu tekrarlama panelleri, bilgisayarlı grafik izleme yazılımları ve otomasyon sistemlerine entegrasyon için kullanılan arabirimler de opsiyonel olarak sunulmaktadır.Panellere eklenebilecek kartlarla ilave giri/çıkış devreleri oluşturulabilmekte, panel tipi printerler bağlanabilmektedir.Kontrol panelleri 1,2 ve 4 loop olarak dizayn edilmişler ve 508 adrese kadar kullanılabilmektedr. 4 loop'un üzerindeki sistemler için ise paneller 64 kontrol paneli ve 3200 adresli cihaza kadar netvvork yapılabiir. 127 adresli cihaza kadar (dedektörler, butonlar, sirenler veya arabirim üniteleri) oluşturulacak sistem kapasitesine göre,kontrol panel loplarının her birine bağlanabilirler.Tüm loptaki adresli cihazlar, adresleme svviçleri ile tek bir bağımsız adres olarak adreslenebilir, cihazın nerede olduğu tam olarak belirlenebilir ve her iki saniyede bir panel tarafından kontrol edilirler. Yanıcı maddeler veya çevre sıcaklığının artması dedektörleride değişikliğe sebep olur ve bu bilgi panele iletilir,yangın bilgisinin nerede olduğu karşılaştırılır ve herhengi bir alarm çıkışı öncelikli olarak aktif hale gelir.