A51E-2 Röle Modülü (Çift Kontaklı)

      Ziton firması tarafından üretilen A51E-2 Çift Kontaklı Konvansiyonel bir Zon arabirim ünitesidir. Adresli sistemler nadir olarak tek faz çalışacak şekilde tesis edilirler. Geniş mahallerde ilk binalara ve ana riskin olduğu yerlere ve diğer binalara monte edilir. A51E-2 var olan Konvansiyonel Sistemleri Adresli Sistemlerde kullanmak için tasarlanmış bir arabirim ünitesidir.