MAESTRO Grafik İzleme Yazılımı

   Maestro Grafik İzleme Yazılım, Ziton ZP3 Serisi yangın alarm kontrol panelleri içine tabanlı arabirim, gelişmiş acil durum yönetim sistemidir. Bu yangın sistemi alarm olayının hızla coğrafi konumu yardımcı bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ile bir operatör sağlar.

   Söndürme, yangın,hata, gibi olaylar binaların zemin düzeni gösteren haritalar ve diyagramlar üzerine yerleştirilen dinamik simgeler tarafından temsil edilmektedir. Maestro yangın algılama ve alarm sistemi yönetimi tüm yönleriyle kapsamlı olanaklar sağlar.

   • Esnek harita navigasyon
   • Olay günlüğü ve raporlama
   • Bakım ve durum raporları
   • Sanal kontrol paneli arayüzü
   • Renk haritaları, Bireysel cihaz durumu
   • Çoklu olay navigasyon
   • Yangın panelinden doğrudan veritabanı ithalat
   • Sistem entegrasyonu doğrulama testi